Boys Varsity Track · Boys Varsity Track finishes 2nd place at Pomona


  Place Points
Pomona High School 1st 82
Ganesha High School 2nd 32

Daniel Martinez won both 800 & 1600 races.